U bent momenteel niet ingelogd.

Klachten

Klachten (RMA)

Onze medewerkers nemen alle taken uit het klachten- en creditnotagebied voor hun rekening. Aangezien dit verantwoordelijkheidsgebied zeer uitgebreid is, zijn er enkele afspraken met onze leveranciers waar we ons aan moeten houden. Hierna ontvangt u deze afspraken, zodat ook u zich vooraf op de hoogte kunt stellen van bepaalde procedures en de daarbij behorende mogelijke wachttijden worden geïnformeerd. Daarnaast kunnen natuurlijk ook veel processen worden versneld. Wij verzoeken u daarom deze brief zorgvuldig te lezen.

Levering in het algemeen

Bij aflevering van onze leveringen moeten alle pakketten/pallets worden gecontroleerd op volledigheid, correcte adressering en uitwendige intactheid. Als een pakket niet binnen 2 dagen is aangekomen of een pallet niet binnen 3 dagen na verzending is aangekomen, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen onze servicedesk. We zullen onmiddellijk de plaats van uw levering verduidelijken. In geval van mogelijke ontbrekende hoeveelheden, gelieve het punt "verkeerde levering" te noteren.

Aanvraag van het retournummer (RMA)

Om een RMA-nummer te verkrijgen, moet u ons RMA-formulier, naar behoren ingevuld, met een kopie van de factuur, naar onze Servicedesk faxen. Foutief ingevuld RMA-formulieren kunnen niet worden verwerkt! Artikelen die wij zonder RMA-nummer ontvangen worden onverwerkt geretourneerd.

Aanvraag van het retournummer (RMA)
  1. Verkeerde levering (artikel komt niet overeen met de bestelling)
  2. Verkeerde levering (artikel komt niet overeen met de leveringsbon)
  3. Verkeerde bestelling (artikel werd verkeerd besteld door de klant)
  4. Annulering (de bestelling is reeds schriftelijk geannuleerd)
  5. Transportschade (indien een klacht wordt ingediend binnen 24 uur)
  6. Defecte goederen (klachten binnen ca. 6 maanden)
1. Verkeerde levering (verkeerde bestelling in het algemeen)

In het algemeen geldt dat verkeerd bestelde en/of geleverde goederen in de originele verpakking moeten zitten. Bovendien moet de verpakking ongeopend zijn en onbeschadigd zijn, omdat er anders geen retour mogelijk is; als er een keer te weinig, te veel of ook verkeerde goederen geleverd hadden moeten worden, laat het ons dan weten. binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen / afleveringsbon bij onze servicedesk. Helaas kunnen we geen klachten accepteren die na deze tijd worden ingediend. Gelieve in te vullen Gelieve ons RMA-formulier in te vullen.

2. Verkeerde levering (artikel komt niet overeen met de bestelling)

In het geval van geleverde goederen die niet door u zijn besteld of die niet overeenkomen met uw bestelling, geldt dat binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen moet worden geklaagd. Dit stelt ons in staat om de goederen snel te leveren of te ruilen. In principe krijg je altijd een retournummer (RMA) voor de goederen die moeten worden teruggestuurd naar A.D.R. Vertriebs GmbH. Zonder dit nummer kunnen geen retouren worden geaccepteerd!

3. Verkeerde bestelling (artikel verkeerd besteld door de klant)

Falschbestellungen, also Ware die Sie versehentlich falsch bestellt haben, müssen innerhalb von 10 Tagen nach Lieferdatum reklamiert werden. Für eine falsche Bestellung werden grundsätzlich minimal 15 % Bearbeitungsgebühren berechnet! Es ist nicht möglich bereits geöffnete Produkte zurück zunehmen. Kontrollieren Sie deshalb immer die Ware vor dem Öffnen auf Korrektheit.
Wenn Ware speziell für Sie eingekauft wurde ( sogenannte X-Produkte ), gelten die oben aufgeführten Bedingungen nicht! Hier muss dann im speziellen Fall geklärt werden, ob wir die Ware zurück nehmen können!

4. Annulering

Als u een bestelling al heeft geannuleerd via de telefoon, maar deze wordt al wel geleverd, dan kunt u deze weigeren of binnen 2 uur terugsturen. dagen in onze Servicedesk. U ontvangt dan een retournummer, dat dient als document voor een creditnota of omruiling van goederen.

5. Schade tijdens het transport

Let op het volgende:

in geval van duidelijke transportschade moet dit altijd op de vrachtdocumenten van de vervoerder worden vermeld ! Laat de bezorger bevestigen dat er transportschade is opgetreden en stuur, indien mogelijk, een digitale foto per e-mail naar onze service desk.
De goederen worden weer geleverd zodra de defecte goederen weer op voorraad zijn. Leveringen niet oorspronkelijk verpakt (folie opengescheurd; plakband per drager) wordt ook als transportschade beschouwd.

Helaas kan transportschade die niet op het vervoersdocument van de transporteur is vermeld, niet worden verwerkt.

5b. Verborgen transportschade

In geval van een verborgen transportschade, die pas na het openen van de doos of pallet wordt ontdekt, moet de schade binnen 24 uur worden gemeld. Stuur ook hier, indien mogelijk, een digitale afbeelding per e-mail naar onze servicedesk. Helaas kunnen we geen klachten op een later tijdstip accepteren. Daarom vragen we onmiddellijke inspectie van onze leveringen.

6. Defecte goederen / fabrieksgarantie

In het geval dat u wilt klagen over defecte goederen, eisen de meeste fabrikanten een testprint en/of ten minste een exacte beschrijving van het defect dat moet worden bijgevoegd. zal zijn. De omschrijving "gebrekkig" of "niet afgedrukt" is hier niet voldoende! Sommige leveranciers (bv. QMS, Minolta en Brother) aanvaarden zelfs niet Klachten worden geaccepteerd, tenzij er een zogenaamd "statusrapport" van het apparaat is bijgevoegd!

Dossiers

In dit verband moet worden opgemerkt dat het bedrijf A.D.R. Vertriebs GmbH slechts een plaatsvervanger van de fabrikant is en gebonden is aan de specificaties van de fabrikant. Verder wij hebben geen invloed op de garantieafhandeling van de fabrikant en kunnen daarom geen informatie geven over de periode waarin de garantieafhandeling plaatsvindt. wordt verzorgd. Deze bedrijven wisselen gebrekkige goederen uit of crediteren ons in de regel relatief snel:

Canon / HP / Epson / Lexmark IC / Olivetti

Bij de volgende bedrijven moeten we ongeveer 4 - 6 weken wachten op het omruilen van goederen of op de creditnota in geval van defecte goederen. Hoe meer informatie over het defect is bevestigd aan de goederen, hoe sneller de klacht kan worden verwerkt!

IBM / Brother / Sharp / Sony / Samsung / Panasonic

Bij Xerox en Tektronix moet u de klachten direct laten verwerken!

Gedetailleerde informatie is te vinden in de originele verpakking van de fabrikant en/of op de volgende telefoonnummers:

Hotline Duitsland: 0180 / 500 43 92 (Home / Kleine apparaten)
Hotline Duitsland: 0180 / 512 31 18 (Tektronix / Laser / Grote apparaten)
Hotline Zwitserland: 0848 / 845107
Hotline Oostenrijk: 017956 / 7083

Met QMS en Konica Minolta moet u de klachten direct laten verwerken!
Helpdesk Duitsland: 0180 / 500 57 68
Helpdesk Zwitserland: 0848 / 480080
Helpdesk Oostenrijk: 0800 / 292289

OKI Hotline Duitsland: 0180 / 565 44 357
OKI Hotline Oostenrijk: 02236 / 677 10 999
OKI Hotline Zwitserland: 061 / 827 94 88

A.D.R. Vertriebs GmbH kan of mag deze artikelen niet terugnemen! Bij OKI moet u de klachten direct laten verwerken! Meer informatie vindt u hier.

A.D.R. Vertriebs GmbH behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van de Service Desk te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wettelijke bepalingen

Hoewel alle door A.D.R. Vertriebs GmbH ter beschikking gestelde internetpagina's zorgvuldig zijn gecontroleerd, kan A.D.R. Vertriebs GmbH niet garanderen dat ze up-to-date zijn, de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie, gegevens, illustraties en publicaties.

Aansprakelijkheidsclaims tegen A.D.R. Vertriebs GmbH, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die veroorzaakt zijn door het gebruik of het niet gebruiken van de informatie die wordt gepresenteerd of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, op voorwaarde dat er is geen sprake van aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid van A.D.R. Vertriebs GmbH. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. A.D.R. Vertriebs GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen op de verstrekte informatie aan te brengen. De internetpagina's van A.D.R. Vertriebs GmbH bevatten directe of indirecte links naar andere websites die door derden worden beheerd. A.D.R. Vertriebs GmbH heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van de gelinkte pagina's, neemt de pagina's van derden die via links bereikbaar zijn niet als eigen pagina's over en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het ontwerp ervan. Alle binnen het internetaanbod genoemde en door A.D.R. Vertriebs GmbH of, indien van toepassing, door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de bezitsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaars. Alle logo's, bedrijfsbelettering, teksten en Illustraties en hun opstelling op de A.D.R. Vertriebs Gmbh internetpagina's zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en andere beschermende wetten. De inhoud van deze Internetpagina's mogen niet zonder schriftelijke toestemming van A.D.R. Vertriebs GmbH worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt.

Op deze website worden gegevens in anonieme vorm verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Van deze gegevens worden verzameld onder een Pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt, maar ze verzamelen en bewaren gegevens uitsluitend in pseudonieme vorm. De De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt met effect voor de toekomst.